Сре. феб 21st, 2024

Завршни испит

ОБАВЕШТЕЊЕЗавршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.

У школској 2021/2022. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 27, 28. и 29. jуна 2022. године, док одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих, завршни испит полажу 28. јуна 2022. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученици ће полагати завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције заједничке за поједине природне и друштвене науке.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организује припрему свих учесника за завршни испит (осим ученика осмог разреда), организује и спроводи завршни испит, а тестове припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Концепт завршног испита је утврђен 2010. године, са циљем да се обезбеде подаци о степену остварености општих и посебних стандарда постигнућа, односно образовних стандарда за крај обавезног образовања и васпитања, што је основа за вредновање квалитета обавезног образовања. У развоју концепта испита уважене су три његове главне функције – сертификациона, селекциона и евалуативна. Након обављеног испита сматра се да је ученик завршио основну школу и стекао право уписа у средњу школу, што значи да за овај испит није одређен минимум знања за полагање.

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Овим нивоима описују се захтеви различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставних ка сложеним.


Обавештење за родитеље/законске заступнике ученика осмог разреда

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу. У периоду од 11-15.04.2022. годину.


У склaду са календаром уписних активности за школску 2021/2022.годину 07. и 08. априла 2022. године од 9 до 16 часова родитељи, односно други законски заступници, могу да поднесу пријаву за полагање пријемног испита за упис у средње школе са посебним способностима, непосредно у средњим школама у којима се полаже пријемни испит и по први пут у матичним основним школама. Молимо родитеље да се приликом подношења пријава придржавају термина који су дати у Календару активности, а посебно процедура за подношење пријава. Образац за подношење пријава доступан је на административном сајту и непосредно подношење пријаве могуће је једино путем тих образаца, у наведеном периоду. Уколико школа прими пријаву на неодговарајућем обрасцу, директор школе ће обезбеди да родитељ, односно други законски заступник попуни и потпише образац који ће им бити одштампан са административног сајта. Такође, уколико неки родитељ односно други законски заступник жели да поништи пријаву коју је поднео непосредно у школи, потребно је да се јави управи школе и својеручно на свим примерцима пријаве наведе да поништава/повлачи пријаву и потпише те наводе.

С поштовањем,

ВД Директора школе

Данијела Денић

Календар уписних активности