Сре. феб 21st, 2024

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

ЧЛАНОВИ  ТИМА  ЗА  ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА  ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  У  ОШ „ВЕЉКО  ДУГОШЕВИЋ“  У  РАНИЛУГУ

1. Данијела  Денић – ВД директора школе

2. Живковић Слободанка- педагог школе школе,

3. Петровић Сунчица – секретар школе,

4. Јелена Нојић – психолог школе

5. Томић Немања – наставник прдметне наставе,

6. Стаменковић Биљана- наставник разредне наставе,издвојеног одељења у Кормињану,

7. Костић Александра – представник школског одбора,

8. Ђорђевић Оливера – координатор тима

9. Савић Стојна – наставник разредне наставе,

10. Селкић Слађана – представник издвојеног одељења у Доморовцу,

11. Петровић Горан- представник издвојеног одељења у Кршљанцу,

12. Снежана Славковић- представник родитеља,

13. Представник локалне самоуправе-Николић Милош

14. Лука Петровић-представник ученичког парламента

    За све потребне информације и за пружање било каквог облика помоћи уколико постоји било какав облик насиља, дискриминаторног понашања, вређања угледа, части или достојанства личности, ученици се могу обратити члановима ТИМА ЗА ЗАШТИТУУЧЕНИКА  ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  У  ОШ „ВЕЉКО  ДУГОШЕВИЋ“  У  РАНИЛУГУ на следећи телефон:0280/75-046.

Ученици у школи се требају понашати пристојно и достојанствено у складу са Правилником понашања ученика у школи.

НАСИЉЕ НЕ ТРЕБА СКРИВАТИ, ВЕЋ ПРИЈАВИТИ!!!!

НЕМОЈ ДА ЋУТИШ!