Пет. јул 19th, 2024

Упис првака

ДРАГИ РОДИТЕЉИ

Подношење захтева за упис деце у први разред за школску 2024/25.годину која територијално не припадају нашој школи траје од 1.2.2024.године.

Упис првака(деца рођена у периоду од  01.03.2017. до 28.02.2018.године) почиње 01.априла, међутим као и прошле тако и ове године обавештавамо вас да Министартсво  просвете није било у могућности да  обезбедити услугу Исказивање интересовања за упис у основну школу и еУпис за основне школе на Косову и Метохији, али Министарство просвете, науке и технолошког развоја заједно са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу ради на томе да се сви технички изазови реше што пре. Сви напори Министарства усмерени ка томе да се школама омогући да податке из матичне књиге рођених, евиденције о пребивалишту и интегрисаног здравственог информационог система прибављају путем еУписа како би растеретили грађане потребе да ова документа прикупљају и достављају школи ни ове године није уродила плодом тако да и ове године родитељи будућих првака имају обавезу да сву потребну документацију за упис у први разред доставе школи. Тачније док се проблеми на умрежавању школа на територији Косова и Метохије не реше и  не превазиђу, упис првака вршиће се на класичан начин као и до сада.

Сходно напред наведеном обавештавамо све родитеље будућих првака да ће се упис у први разред обавити на следећи начин:

Родитељима ће план тестирања са тачним датумом и временом тестирања  бити достављен преко ПУ „Пчелица Маја“ а план тестирања ће такође бити доступан и на сајту школе https://os-veljkodugosevic.edu.rs/ . Термин тестирања моћи ће да се одложи 24 часа раније. Уколико се родитељ са дететом не појави на дан предвиђен за тестирање, у обавези је да путем телефона 0280/75-046 ступи у контакт са педагогом школе и закаже нови термин тестирања.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шест и по година могу да се упишу у први разред али тек након провере спремности за полазак у основну школу које се врши од стране школског педагог и психолога.

 

Каснији упис  деце у први разред

Уколико дете није уписано у први разред због здравствених проблема или неког другог разлога. А старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

1.Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

2.Потврда о пребивалишту детета;

3. Уверење Предшколске установе о савладаном ППП(доставити накнадно након савладаног ППП);

4.Потврда о здравственом стању детета (потврду доставити након обављеног систематског прегледа).

          За сва додатна питања родитељи и законски заступници детета се могу јавити на телефон 0280/75046 током трајања уписа у основну школу, сваког радног дана од 08 до 13 часова као и на мејл школе osveljko@hotmail.com.

                          ВД директора школе

                    Данијела  Денић


Захтев за упис детета у први разред